Voor wie ?

Hierbij ter indicatie een niet uitputtende opgave van bedrijfstakken aan wie ik mijn diensten verleen.

  • Gebouweigenaren
  • Gebouwbeheerders
  • Ingenieurs- en adviesbureaus
  • Installateurs
  • Projectontwikkelaars
  • Aannemers